HOME STAGING

Home staging je moderní služba, která se na trhu s nemovitostmi prokazuje jako stále efektivnější. Představuje jak úpravu nemovitosti před jejím představením na realitním trhu, tak její následnou kvalitní prezentaci potencionálním zájemcům. Home Staging zvyšuje atraktivitu vašeho domu nebo bytu a usnadní jeho prodej nebo pronájem. Staging není útrata – je to investice. Cílem Home Stagingu je dosáhnout toho, aby se nemovitost jevila co nejatraktivněji pro co největší počet potenciálních zájemců o její koupi nebo pronájem, a aby se prodala nebo našla nájemníky v co nejkratším čase a za co nejvyšší cenu.

V současné době není zvykem, že by se k nemovitosti před prodejem či pronájmem přistupovalo jako k marketingové komoditě. Při současné vysoké konkurenci nabízených nemovitostí se často stává, že takový přístup přináší neúspěch v podobě nízkého počtu zájemců a dlouhodobého setrvání nemovitosti v nabídce.

Pokud se však na nemovitosti nahlíží jako na marketingový produkt, který se bude na trhu nabízet zákazníkům, měla by tomu odpovídat také prezentace. Nemovitost je třeba před prodejem i pronájmem připravit a vytvořit z ní produkt, který přivede ten nejvyšší možný počet zájemců. Tím se sníží procento neúspěchu na realitním trhu.

Home staging tedy slouží jako podpora prodeje nebo pronájmu nemovitostí, nejedná se o interiérový design. Provedení home stagingu může mít v mnohých případech značný vliv na to, jak dlouho nemovitost zůstane na realitním trhu, a tedy také na to, jaká bude nakonec její prodejní cena. Cílem home stagingu je přispět k tomu, aby se zamezilo snižování reálné ceny nemovitosti.

Co je při home stagingu základem? Je to snaha odstranit všechny negativní prvky, které by potenciálnímu zájemci stěžovaly představu, že by právě zde mohl bydlet. Zároveň je potřeba vytvořit atmosféru, která zájemci ukáže všechny klady nemovitosti a umožní mu například představit si na daném míste jeho vlastní nový domov. Home staging poukazuje na lepší stránku nemovitosti, avšak neslouží k tomu aby zakryl vady nemovitosti a kupujícího oklamal. Jeho úlohou je vyzvednout přednosti, které daná nemovitost má, ale v daném stavu je neukazuje.

Primárně se home staging využívá pro rychlý a úspěšný prodej nebo pronájem bytů, domů i komerčních prostor. Tuto službu využívají realitní kanceláře, makléři i samostatní vlastníci nemovitostí.
Home staging zahrnje jednak návrhy, jak by se nemovitost měla před prodejem či pronájmem upravit, a jednak jejich zrealizování. Pro prodej nemovitostí je podstatná i kvalitní prezentace na realitních portálech, a proto je do této služby zahrnuto také zajištění kvalitní fotodokumentace nemovitosti.

Home staging v praxi

JAK SLUŽBA HOME STAGING PROBÍHÁ:

1 KONZULTACE V PROSTORÁCH NEMOVITOST

Konzultace v trvání přibližně dvou hodin zahrnuje posouzení nemovitosti z pohledu kupujícího a vytyčení jejích kladů a záporů v každé místnosti, případně i exteriéru. V průběhu této konzultace, zvážíme vhodné potřebné úpravy a následně doporučíme provedení těch úprav, které budou mít největší efekt pro prezentaci nemovitosti.

2 SOUPIS NÁVRHŮ ZMĚN

Výstupem konzultace v prostorách nemovitosti je detailní soupis návrhů změn, v němž vždy zohledňujeme co nejnižší náklady spojené s následnou realizací. V rámci návrhu změn je zhotoven cenový odhad veškerých potřebných úprav nemovitosti.

3 REALIZACE ÚPRAV

Majitel nemovitosti se může rozhodnout, zda úpravy provede sám, nebo jejich realizaci přenechá nám. V případě provedení realizace vlastníkem nemovitosti od nás klient obdrží výše zmíněný soupis návrhů změn s cenovým odhadem.

4 ZAJIŠTĚNÍ FOTODOKUMENTACE NEMOVITOSTI

V rámci služby home stagingu zajistíme fotodokumentaci nemovitosti v profesionální kvalitě, která bude následně sloužit pro prezentaci na realitních portálech.

5 CENY SLUŽEB Home Stagingu

Konzultace Home Stagingu v trvání cca 2 hodin a soupis návrhů změn s cenovým odhadem:     2 100,- Kč

Realizace úprav:          800,- Kč / 1h

Home staging v praxi – další ukázky