REDESIGN / RESTYLING INTERIÉRŮ

Doladění stávajícího interiéru, dekorování. Poradenství při zařizování interiérů, změnách a úpravách bytů nebo komerčních prostor. Konzultace ohledně vhodného dispozičního řešení, barev a stylu. Redesign interiéru řeší změnu stylu interiéru. Je určen pro ty, kteří nejsou spokojeni se svým stávajícím bydlením či například pracovním prostorem, a mají přání místo určitým způsobem obměnit.  Tato služba nabízí rychlý a finančně nenáročný způsob, jak nemovitost změnit a jak do prostoru přinést novou atmosféru a styl.

Při redesignu se v co největší míře využívá stávající zařízení a doplňky. Celkový vzhled prostoru se přeměňuje za pomoci méně nákladných úprav, kdy se například řeší barevné schéma místnosti, mění se dispozice a doplňují se nové prvky a dekorace. Tyto nenákladné úpravy mají v konečném důsledku značný efekt.

Redesign není finančně tak náročný jako klasický interiérový design, při kterém se vytváří naprosto nový kompletní návrh daného prostoru, ale ve finálním výsledku přináší i redesign  zcela nový dojem z daného prostoru. Službu redesign interiéru je možné využít jak v rezidenčních interiérech (domy, byty), tak v interiérech komerčních (hotely, restaurace, kanceláře, kadeřnictví, obchody a další…).

Redesign / restyling interiérů v praxi

JAK SLUŽBA REDESIGN INTERIÉRU PROBÍHÁ:

1 SCHŮZKY A KONZULTACE

1 první konzultace – nezávazná konzultace 1,5 hod. zdarma

První schůzka slouží k tomu, aby zájemci zjistili co jim v rámci vybrané služby můžeme nabídnout. Tato nezávazná schůzka slouží k tomu aby se zúčastněné strany vzájemně poznaly a ujasnily si svá očekávání. Klienti na první schůzce vymezí počet a druh místností, které mají podstoupit redesign, a určí, co by v interiéru rádi změnili (barevnost, dispozice, doplňky…). Pokud ještě nemají jasnou představu, probereme možnosti, které jim pomohou si vše ujasnit.

Tato konzultace je bezplatná a nezavazuje žádnou stranu k další spolupráci.

Pokud máte zájem o další spolupráci, vypracujeme písemnou cenovou nabídku, kterou vám zašleme ke schválení. Před zahájením jakýchkoliv prací na vypracování návrhu interiéru je potřeba uhradit zálohu ve výši 75% z celkové částky. Sazba za vypracování návrhu interiéru jedné místnosti se pohybuje v rozmezí od  1 500,- do 8 000,- Kč, dle velikosti místností a náročnosti projektu.  Zároveň je v ceně zahrnuta 2., 3. a 4. konzultace.

2 druhá konzultace – schůzka v interiéru

Po zaplacení zálohy zaměříme Vaše prostory. Zjistíme specifika a omezení pro daný prostor ve kterých má dojít ke změnám. Majitelé mohou prezentovat své konkrétní představy o tom, co vyžadují od prostoru a co očekávají od změny, jaký styl a barvy preferují, zda jim vyhovuje současná dispozice atd. Dále upřesní, které vybavení si přejí zachovat a které může být vyměněno za jiné či zcela odstraněno. Všechny zákazníkovy požadavky jsou následně zohledněny v návrhu.

Výstupem druhé schůzky je konkrétní detailní návrh změn v dispozici, barevnosti, použitých materiálech a dekoracích. Návrh má podobu dispozičního plánu (půdorysu) a vzorové desky, vzorová deska prezentuje zvolené barevné a materiálové ladění.

3 třetí konzultace – prezentace návrhu

Tato schůzka zahrnuje prezentaci návrhu a případných variant řešení, Vaše připomínky a doladění detailů.

4 čtvrtá konzultace – předání finálního návrhu a věcného seznamu

Po zaplacení zbývajících 25% z celkové ceny návrhu,  je klientům předán finální návrh a věcný seznam. Ten představuje kompletní soupis změn a předmětů, které je třeba k realizaci zakoupit. Seznam obsahuje obrázek dané věci, popis, cenu a místo, kde je možné ji zakoupit. Klient se může rozhodnout, zda realizaci nechá na nás, nebo ji provede sám.

2 REALIZACE

Pokud se rozhodnete nechat realizaci na nás, vypracujeme podrobný plán realizace, který obsahuje časový harmonogram, přesný rozpočet za provedené práce a zakoupení vybavení (nábytku a doplňků) včetně ceny za řízení celého projektu. Pokud s tímto časovým harmonogramem a cenovým rozpočtem souhlasíte, vypracujeme smlouvu o dílo a zahájíme realizaci projektu. Při realizaci zajistíme, že návrh bude kompletně převeden do reálné podoby.

Další variantou realizace je, že si zařízení můžete nakupovat sami a v případě zájmu Vám poskytneme asistenční službu při nákupu: 280, Kč/hod.